Hamshush Tel Afek 300 200

נדחה חמשוש תשע"ט

קהילה יקרה, לאחר לבטים רבים ולאור התחזיות בדבר גל חום כבד בסוף השבוע, החלטנו לדחות את החמשוש שתוכנן ליום חמישי 23/5. החלטה זו התקבלה בשיתוף צוות המתנדבים וההנהלה ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים. למען בטיחותכם ובריאותכם, נעדיף לצאת במועד נוח ומתאים יותר שבו גם נוכל כולנו להפיק הנאה רבה יותר. התאריך החדש יימסר בהמשך.
בברכת קיץ נעים ובטוח, צוות העמותה