929 Small

על מגילת רות

יום ראשון, י"ד אייר 19.5, בשעה 20:45, מפגש לימוד עם הרב בני לאו בנושא מגילת רות. נפגשים בבית המדרש של התיכון. כולם מוזמנים, בואו בשמחה.