Shabat Kehila Mashabim

שבתות קהילה תשע"ט

יום חמישי 23.5 - יום אחרון לרישום לשבתות הקהילה באכסניית אנ"א כרי דשא: 14-15.6 י"א-י"ב סיוון שבת פרשת בהעלותך, או 21-22.6 י"ח-י"ט סיוון שבת פרשת שלח לך. הרשמה לשבת בטופס המקוון. פרטים נוספים במודעה המצורפת מטה.

shabat kehila 2019