Yoga 1146277 640

יום היוגה הבינלאומי בקהילת 'יחד'

יום שישי, 21.6 י"ח סיוון, בשעות הבוקר והצהריים, בבית המדרש ביסודי. הרשמה בטופס המקוון.
9:00 - 10:00: תרגול למבוגרים עם שלומי שדה
10:30 - 11:30: יוגה על הדרך - שיעור ותרגול, תרגילים לשילוב יוגה בבית ובעבודה עם שמרית פרידמן-שולב
13:00 - 13:45: יוגה הורים וילדים לגילאי גן חובה וכיתה א עם שמרית פרידמן-שולב ואניה זבולוני