Shalom Kita Alef

לעולים לכיתה א', לכיתה ז' ולמתגייסים

בשבת פרשת 'ראה', ל' אב 31.8. ואם תהיתם מה זה בכלל 'מניין יחד'... לחצו כאן 
מניין 'יחד שמשוני' - תיכון יחד עמק בית שאן 60. טקס וקידוש חגיגי לכבוד העולים לכיתה א'. נשלב במהלך התפילה ברכת הצלחה להמשך דרכם בבית הספר וטקס שבו יוענק לילדים שי צנוע. בסיום התפילה יתקיים קידוש חגיגי. הורים לילדים העולים לכיתה א' מוזמנים להירשם בטופס המקוון עד לתאריך 15.8.19. הסכום הסופי לתשלום ייקבע בתלות ישירה במספר המשתתפים, אך ינוע סביב 50-100 שקלים.
מניין 'יחד עומרים' - שדרות עומרים פינת רחוב שוהם, רעות. טקס לכבוד העולים לכיתה א', לכיתה ז' ולמסיימי תיכון. מיד לאחר קריאת התורה (בשעה 10:00 בערך) יתקיים טקס. בסיום התפילה יתקיים קידוש חגיגי. מי שילדיו עולים לכיתה א', לכיתה ז' או שסיימו תיכון מתבקש להודיע לוועד המניין בכתובת: minyanomarim@gmail.com, עד לתאריך 10.8.19