Cafe Midrash1 Small

קפה מדרש - על פיוס ומחילה

יום שישי, י"ג אלול 13.9, בשעה 8:15, בחדר עיון (קומה שנייה של ביה"ס היסודי). נקרא קטעים מתוך סיפור יוסף ואחיו מהתנ"ך ומהקוראן ונשוחח על פיוס ומחילה, בהנחיית נעמה ליברמן, חברת קהילה.
ניפגש ללימוד ולשיחה משותפת, באווירה נינוחה, על כוס קפה ועוגה. המפגשים יתקיימו אחת לשלושה שבועות על ידי מנחים מתוך הקהילה ומחוצה לה. כל מפגש יעסוק בנושא אחר, בהתבסס על טקסטים מעולם הספרות והשירה הישראלית ומארון הספרים היהודי.
בין המנחים השנה: אבי שלו, ירון קנר, כוכי כהן, מירי זיק ועוד רבים וטובים. 

רשימת התאריכים לשנה הקרובה:

13.9, י"ג אלול
11.10, י"ב תשרי
15.11, י"ז חשוון
6.12, ח' כסלו
3.1, ו' טבת
31.1, ט' שבט
28.2, ג' אדר
20.3, כ"ד אדר
17.4, כ"ג ניסן