Mandalat Halev Sale Small

תודה אנשים טובים

תודה על התגייסותם המרגשת של חברי קהילה רבים לוועדת ''''יחד ביחד''. תודה למתנדבים שארגנו מכירת ספרים באספת ההורים בתיכון ובהפנינג הקהילתי, וכמובן תודה לכל ההורים שקנו ותרמו. בזכותכם גייסנו מאות שקלים למען עמותת ''מנדלת הלב'' התומכת בחולי סרטן בעיר.