Strategy 791197 640

בונים את העתיד - יחד 2025

בחודשים האחרונים עומלת הנהלת העמותה על התנעת תהליך תכנון אסטרטגי מקיף - "יחד 2025".
התרחבות הקהילה המבורכת והשינויים הטבעיים בסביבה החיצונית והפנימית, מביאים אותנו לרצון לבנות תכנית עבודה ארוכת טווח שתתבסס על אבחון, תכנון ושימור החוזקות. הרעיון הוא לסמן דרך מתוך מחשבה קדימה לאור חזון החינוך המשלב של הקהילה. אם לצטט מקווי היסוד שלנו, "יחד מודיעין קמה במטרה ליצור מסגרת חינוכית חברתית וקהילתית משותפת שבמרכז תפיסת עולמה עומדת המורשת היהודית. חברי יחד רואים בקיטוב בחברה הישראלית סכנה חברתית שיש להתמודד עמה באמצעות הידברות, ורואים בחינוך דור העתיד משימה עליונה".
לאור החזון, בשבוע האחרון אישרה ההנהלה יעדים ומתווה מפורט לתהליך ואנחנו שמחים לבשר לכם על יציאה לדרך. מטרת העל של התכנון האסטרטגי היא לקבוע את הדרך הטובה ביותר שבה תוכל קהילת 'יחד' להגשים את ייעודה בחמש השנים הבאות תוך קביעת סדרי עדיפויות אסטרטגיות. עדיפויות אלו ישמשו קווים מנחים למספר שנים קדימה, ומהן ניתן יהיה להסיק את דרכי הפעולה המיטביות ולגזור תוכנית עבודה ברורה עבור ההנהלה, צוות העמותה והצוות הפדגוגי במסגרות החינוך.

השלב הראשון הוא הקמת שלושה פורומים מרכזיים להתייעצות ולחשיבה רחבה לצורך בחירת הסוגיות המרכזיות שבהן יתמקד התהליך. שמיעת הקולות מתוך הקהילה בשלב המקדים שלפני בחירת הסוגיות הוא משמעותי. לכן, אנחנו מזמינים אתכם להיות מעורבים ולקחת חלק בתהליך שישפיע על עתיד הקהילה והילדים, ולהצטרף לאחד הפורומים הללו: 
   1. פורום הורים, עמיתים ושותפים - מוזמנים כלל חברי הקהילה. 
   2. פורום צעירים - מוזמנים תלמידי תיכון ובוגרי יחד.
   3. פורום הובלה פדגוגי  - יתקיים בהובלת מנהלי מסגרות החינוך (גנים/יסודי/תיכון).  

הירשמו בקישור: https://forms.gle/kzfmpw9xmczpt6HH9

רשמו לפניכם! מפגש ראשון לפורום הורים מובילי קהילה (20:15) ופורום צעירים (18:00) יתקיים בבית המדרש ביסודי ביום שלישי, ז' חשוון 5.11, מיד לאחר החגים. נציג בפניכם את המתווה לתהליך ובעיקר נקשיב לכם.  

אין ספק ששנת העשרים לעמותה מזמנת עבורנו עיתוי חשוב לחשיבה הלאה על עתידנו. 

מצפים לראותכם כשותפים בשעה חשובה זו. 

בברכת יחד 2025, 
בשם כל הנהלת יחד
מנכ"ל העמותה - אלי עציץ
יו"ר ההנהלה - עידן חמי
מובילה את התהליך האסטרטגי בהנהלה - ד"ר כוכב אלקיים-לוי