Minyanim Small

פתח לנו שער בעת נעילת שער

חברי הקהילה מוזמנים לערב קהילתי לקראת יום כיפור. יום ראשון, ז' בתשרי תש"ף 6.10.19, בבית המדרש בתיכון. בשעה 22:45 נתכנס לשיעור מפי שגיב אלבז, מנהל התיכון, ובשעה 23:30 נאמר יחד סליחות בנוסח ספרדי ירושלמי. כיבוד קל.

ערב סליחות קהילתי תש"פ