Adventure Arid Barren 1987097

קפה מדרש - עפר, חול וכוכבים

יום שישי, י"ז בחשוון 15.11, בשעה 8:15, בחדר עיון (קומה שנייה של ביה"ס היסודי). קפה מדרש עם כוכי כהן, חברת קהילה, אשת חינוך ומנחה בשיטת NLP. נשוחח יחד על פרשת השבוע, על עפר, חול וכוכבים.
ניפגש ללימוד ולשיחה משותפת, באווירה נינוחה, על כוס קפה ועוגה. המפגשים יתקיימו אחת לשלושה שבועות על ידי מנחים מתוך הקהילה ומחוצה לה. כל מפגש יעסוק בנושא אחר, בהתבסס על טקסטים מעולם הספרות והשירה הישראלית ומארון הספרים היהודי.
בין המנחים השנה: יוכי גלבוע, אבי שלו, ירון קנר, רמי תמם, צבי ופני, לימור רובין, מירי זיק. 

רשימת התאריכים לשנה הקרובה:

15.11, י"ז חשוון
6.12, ח' כסלו
3.1, ו' טבת
31.1, ט' שבט
28.2, ג' אדר
20.3, כ"ד אדר
17.4, כ"ג ניסן