Strategic Process 2019 Thumbnail

מפגש צוותי התייעצות וחשיבה

צפו בתמונות - תודה לכל חברי הקהילה היקרים שהגיעו ביום שלישי לערב התייעצות וחשיבה שקיימנו כחלק מהתהליך האסטרטגי 'יחד 2025'. שמענו מכם, החברים, במה צריכה הקהילה להתמקד בחמש השנים הבאות, מה כדאי לשמר ומה עוד צריך לשפר. התהליך ממשיך, בליווי יועצת ארגונית מקצועית, ובעתיד צפויים גם מפגשי התייעצות עם נוער 'יחד', צוותי החינוך ומנהלי בתי הספר.