Couple 2424928 640

סדנה למשפחות 'מעורבות'

יום שני, ד' כסלו 2.12, בבית המדרש ביסודי. זוגות "מעורבים" מוזמנים להירשם כאן בטופס המקוון למפגשים מונחים שיתקיימו אחת לחודש, במטרה לחלוק מנסיונם בהתמודדות זוגית ומשפחתית על רקע פערים בתפיסה הדתית. הסדרה תתפרש לאורך השנה ותכלול מפגשים בליווי יעוץ מקצועי של עמותת "התקשרות" המתמחה בסדנאות לזוגות מעורבים. המפגשים יעסקו בחיזוק הזוגיות על רקע פערים ויצירת דרך שלישית, חינוך ילדים, תקשורת זוגית וטכניקת תקשורת בריאה.
דמי ההשתתפות מסובסדים: 20 ₪ למפגש חודשי לזוג
לפרטים נוספים ולהרשמה פנו ליגאל לוי רכז קהילת ''יחד'' yigal@yhd.org.il

צוות משפחות מעורבות ביחד

hitkashrut sadna 2019