Rock 1573133 640 1

תמיכה קהילתית

גם בימים שבהם לא נוכל להתכנס יחד כקהילה וניאלץ לצמצם מגע, נמשיך לשמור על קרבה ועל חיבור בדרכים אחרות. תודה לכל חברי הקהילה שהתנדבו לסייע!
חפשו אותנו בפייסבוק

1. חברי קהילה השוהים בבידוד או נמצאים בסיכון וזקוקים לעזרה בסידורים דחופים, מוזמנים לפנות אל רועי בר-חן מוועדת 'יחד ביחד': roib@uti.co.il ,054-2541100 וכן אל יגאל, רכז הקהילה: yigal@yhd.org.il, 054-6187117

2. לרשותכם מטפלים רגשיים בקהילה המוכנים לנהל שיחה מרחוק במקרים דחופים של חרדה וקושי רגשי. פנו לאורה קאופמן מוועדת 'יחד ביחד': delphoraa@gmail.com ,054-6482442

3. חברי קהילה שנפגעה פרנסתם נוכח היותם עצמאים או שהוצאו לחל"ת או שנקלעו למצוקה כלכלית מוזמנים לפנות לאלי עציץ, מנכ"ל העמותה: eli@yhd.org.il, 050-3647431
או לעידן חמי, יו''ר הנהלת העמותה: e@bfpackaging.com, 052-8554457 או לרונית ברודי, מנהלת החשבונות של העמותה: ronit@yhd.org.il

4. אנו מרחיבים את הרשימה של בעלי עסקים קטנים בקהילה במטרה להפנות אליהם לקוחות מהקהילה. בעלי עסקים מוזמנים להירשם כאן בטופס המקוון.

אנחנו קוראים לכל חברי הקהילה להמשיך להקפיד על הנחיות משרד הבריאות שמצילות חיים.