Stress 391657 640

7 דרכים להתמודדות

תודה לתחיה גודינגר דרייפוס מ'מיתרים' על הדברים הבאים:
אנשים שונים מגיבים בצורה שונה לקורונה. חלק יהיו פרקטיים ויגדירו משימות, חלק ידברו את זה בלי הפסקה וחלק יחפשו פינה שקטה להתבודד בה.  ההבנה שלאנשים שונים יש סוגי תגובות שונות, בשילוב עם היכולת לזהות את סוגי התגובות השונות, תאפשר לנו להציע ולאפשר דרכים שונות ומותאמות יותר להתמודדות, עבור עצמנו במשפחתנו או בקהילה.

1. הטיפוס הפיזי
תחושת הלחץ מייצרת אצלו תחושות גופניות כמו כאבים, סחרחורת ובחילה, הזעה, רעידות, פיק ברכיים...
כלים להתמודדות –פעילויות הרפיה ומדיטציה, לעודד פעילות ספורטיבית כגון התעמלות, יוגה, תנועה או ריקוד עם מוזיקה.

2. הטיפוס הרציונלי
במצבי לחץ וחוסר ודאות, החשיבה שלו מתערפלת ותחושת חוסר האונים מתעצמת.
כלים להתמודדות - מידע מסודר באופן עקבי. תכניות מוסדרות, לאתר חלופות ופתרונות ולהכין רשימה של סדרי עדיפויות.

3. הטיפוס הרגשי
תקופות משבר יעוררו אצלו רגשות כמו בכי, צחוק, צער, כעס, חמלה. הוא ירבה לבקש תמיכה רגשית אצל אחרים ויבטא רגשות בדרכים לא מילוליות כמו ציור, קריאה, או כתיבה.
כלים להתמודדות - תיעול רגשות, שיחה וביטוי יצירתי - כגון כתיבה וציור (גרפיטי משותף, סדנת כתיבה), תוך הקשבה, תמיכה ולגיטימציה לכל רגש שעולה.

4. הטיפוס המשפחתי
המערכת המשפחתית היא מערכת חברתית ראשונית חיונית לפיתוח כישורי התמודדות. היא מסוגלת להעניק אהבה, תמיכה וסיוע, היוצרים את הבסיס להישרדות ולמרפא במצבי מצוקה.
כלים להתמודדות – למרות המשיכה להתבודד מול מסכים, לייצר זמנים משפחתיים איכותיים, ארוחות משותפות, יצירה משפחתית משותפת, משחקים ביחד. לתת תפקידים לכל אחד מבני המשפחה- הכנת ארוחה, הכנת פעילות משפחתית.

5. הטיפוס האמוני
מערכת אמונות מעניקה לו משמעות וסדר לקיום. במצבי משבר המערכת עלולה להתערער.
כלים להתמודדות - חיבור לערכים אנושיים כמשפחה וכקהילה, יצירת טקסים משותפים, תפילות ונתינת מקום לחיפוש אחרי משמעות.

6. הטיפוס החברתי
לתמיכה חברתית יש חשיבות עצומה בהתמודדות בלחצים ובמשברים. היכולת למלא תפקיד חברתי מסייעת לפרט לרכוש ביטחון בזמנים של אי-ודאות. מתן תמיכה חברתית לאדם במצוקה היא מיומנות חברתית המטפחת את המעניק והמקבל כאחת.
כלים להתמודדות – עשיה ומעורבות חברתית דרך המדיות השונות, נתינה ועזרה לאנשים מבודדים וחולים בקהילה. תשומת לב מיוחדת לאנשים מבוגרים שגם כך ביומיום הם בודדים.

7. הטיפוס היצירתי
במצבי משבר, הפלגה בדמיון מאפשרת לו הסחת דעת והפוגה.
כלים להתמודדות - לאפשר דיאלוג בין גוף, שכל ורגש. שימוש בהומור, במשחקי דרמה ודמיון.

מבוסס על מודל גש"ר מאח"ד להתמודדות ולחיזוק החוסן האישי והקהילתי בתקופות משבר- של פרופ' מולי להד. פורסם בדף הפייסבוק 'מיתרים - אנשי הקהילות המעורבות'