גשר המיתרים בירושלים

שמונה על שמונה

קבלו חידה - מי שידע יקבל נקודה! לכבודה של העיר העוטפת אור, יחגגו הילדים את יום ירושלים בפעילות מיוחדת שתתקיים במקביל בכל מוסדות החינוך של 'יחד'. שמונה משימות חוברו על ידי יגאל רכז הקהילה, שגיב מנהל התיכון, מורים והורים מ'יחד' ומ'גוונים' ועוד אורחים.