ספר ניצנים

פתיחת מסלול צומח

אנו שמחים ונרגשים לבשר כי עיריית מודיעין בשיתוף עמותת 'יחד מודיעין' החליטו לפתוח מסלול צומח של 'יחד' שתחילתו בכיתה א' בבית ספר ניצנים, בצד המזרחי בעיר. הכיתה תתבסס על ילדי גן 'שקדיה' ומשפחות חדשות המתגוררות בשכונות הרלוונטיות מבחינת אזור הרישום.
כפי שעדכנו בשנים האחרונות, ההחלטה על פתיחת המסלול החדש של 'יחד' בצד המזרחי נבעה מתוך רצון לתת מענה לצמיחה הטבעית של משפחות הקהילה וממגמה מבורכת של עודף ביקוש על היצע, כשהשאיפה היא לתת מענה לכמה שיותר משפחות שפונות לחינוך המשלב של 'יחד' כאופציה היחידה מבחינתם.
השנה הקרובה תהיה שנת למידה והסתגלות למבנה החדש של הקהילה. העמותה תתמוך בכל כוחה במסלול הצומח, מבלי לגרוע מהמשך התמיכה בקמפוס בנביאים. כמובן, עומדים לצדנו לטובת העניין גם רשת 'מיתרים', אגף החינוך של העירייה וצוות בית הספר 'ניצנים' שהתגייס בשמחה לקלוט אותנו כמסלול צומח בבית הספר.
יחד עם מנהלת בית ספר 'ניצנים', אורלי כהן-אבידן, נתווה את התכנית החינוכית של הכיתה בגישה הייחודית של 'יחד'.
מצרפים לכם כאן את נייר העמדה שנשלח לעיריית מודיעין והוביל לקבלת ההחלטה המשותפת על פתיחת כיתה א' במסלול הצומח במשואה, אשר כאמור תפתח לקהילת 'יחד' אופקים חדשים בשנים הבאות.

חברי הנהלה העמותה, מנכ"ל העמותה והצוות