Azmautatar

מיום העצמאות ה -69 ועד יום העצמאות 

ה-70 למדינת ישראל. קיימנו מפגש 1 בנושא מגילת העצמאות עם אילה דקל, התעמקנו בפסקה השלישית במגילה: הרעיון המרכזי המתחדש מ"חזונם של נביאי ישראל" הוא כי נביאים יכולים ורשאים לערוך שינויים, נביאים הם בעלי חזון ושאיפות. וכי גם בתקופות קשות יש מקום לחזון ואל לנו לאבד תקוה ולהפסיק לשאוף קדימה. והמשכנו בקטעי סרטים מסדרות ישראליות: החמישיה הקאמרית, מרחק נגיעה, סרוגים ושטיסל. היה משובח, מחדש, מעשיר ומלא תקוה.