מניין יחד עומרים  


מניין יחד
מניין יחד עומרים - רחוב שוהם ברעות (הכניסה משד' עומרים, דקה הליכה מה"פרצה" בין בוכמן לרעות).