Memorial Dayatar

ארועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

ונפגעי פעולות האיבה, בקהילת יחד, ביום ראשון 30.4 נתייחד וננציח את זכרם של הנופלים מנקודת מבטם של האחים השכולים.
טקס מרכזי בחצר ביה"ס היסודי
19:15 התכנסות ומיצג סיפורי הנופלים הקשורים למשפחת 'יחד'
20:00 עם הישמע הצפירה יחל הטקס
שרים ומספרים לזכרם בבית המדרש שבקומה השניה
21:00  השנה נשלב בין השירים שלושה סרטונים מתוך פרויקט: 'פנים.יום.זכרון' של בית אבי חי. פרויקט המנציח רגעי מפגש וחסד, רגעים מהחיים בשיתוף משפחות שכולות באמצעות סרטי אנימציה. אשר מספרים את סיפור האובדן האישי שלהם מנקודת המבט של האח השכול.