מכירת עציצים בתיכון ''יחד'' - לכיסוי מלגות מסע תלמידי מחזור י''ב לפולין
בכל יום שישי תתקיים בכניסה לתיכון ''יחד'' מכירת עציצים -
כל ההכנסות מהמכירות הן קודש למימון יציאת תלמידים לביקור במוקדי ההתרחשות המרכזיים של שואת העם היהודי בפולין
בהם יבקרו תלמידי מחזור יב'

נשמח להרתמותכם במפעל חשוב זה!

 

מכירה נוער