חורף נעים לכם חברי וחברות יחד יקרים,

משתף אתכם בכמה מהלכים שאנחנו מקיימים בעמותה לטובת הילדים והקהילה.
לצד ההתמודדות השוטפת עם אתגרי הקורונה היומיומיים אנחנו מקפידים להמשיך להסתכל קדימה בראיה אסטרטגית ולתכנן מהלכים תוך התאמות למציאות המשתנה.

מפגש מנהלי הקמפוס של יחד

ביום שני האחרון,24/01/2022, נפגשנו מנהלי בתי הספר שגיב אלבז מנהל בית הספר העל יסודי ושרי תבור מנהלת בית הספר היסודי יחד נביאים, יחד עם עידן חמי יו"ר הנהלת העמותה ואנוכי מנכ"ל העמותה. אורלי אבידן מנהלת בית הספר היסודי יחד ניצנים, לא הרגישה טוב לכן שלחה התייחסות למפגש.
דנו באתגרי התקופה, בתמונת מצב בכל מסגרת, במשמעויות הנגזרות ובדרכים שבהם העמותה יכולה לסייע עוד למוסדות החינוך.
הקשיים הם גדולים וכוללים גם העדרויות של צוות חינוכי בשל חולי ובידודים וצורך לנהל את הקשר החינוכי עם הילדים פרונטלית ווירטואלית במקביל.


כיווני פעולה שסוכמו:
1. חיזוק משמעותי של הצוות החינוכי
2. השקעה של העמותה בקידום פרוייקטים לטובת הילדים כגון מרחבי למידה, יזמות, תגבורים
3. תוספת כוח אדם באמצע השנה מצד העמותה
4. חידוד עירנות ורגישות של הצוותים החינוכיים לילדים במצוקה הדורשים טיפול נקודתי מסייע מצד העמותה והקהילה ועדכון של ועדת יחד ביחד וצוות העמותה.
5. איגום משאבים לכלל המוסדות
6. חיזוק התיאום והסינכרון
7. הסתכלות רוחבית בלימודי היהדות
8. מיצוי המשאב של רכז היהדות הקהילתי

חיזקנו את ידי המנהלים ודרכם את ידי כלל הצוות החינוכי המשקיעים את כל מרצם ויכולתם על מנת לתת מענה מיטבי לילדים בתקופה לא פשוטה.

שלכם,
אלי עציץ - מנכ"ל העמותה

פורום מנהלים