חורף טוב חברי וחברות יחד,
עוברים עלינו ימים מסובכים ולא פשוטים. חשוב לי שתדעו שאנחנו בעמותה חושבים עליכם המשפחות באהבה מכל הלב וממשיכים בחשיבה ובעשיה בכדי להיטיב ולעזור ככל האפשר גם למוסדות החינוך וגם למשפחות הזקוקות לעזרה באופן מיוחד בימים אלו.
ביום שני בערב, 24 בינואר 2022, התכנסו חברי הנהלת העמותה בביתו של עידן חמי לדיון שמטרתו קביעת יעדי ההנהלה לשנה הקרובה.
בדיון מרתק, חשוב ופורה, חברי ההנהלה בחרו את הנושאים שלדעתם צריך לקדם בקהילה ובמוסדות החינוך. בסבב שני של הדיון נבחרו 4 היעדים המרכזיים שבהם נשקיע השנה באופן מיוחד בנוסף לדברים האחרים והשוטפים. בדיון נלקחו בחשבון מטבע הדברים השפעות והשלכות הקורונה.


ארבעת יעדי העל שנבחרו:
1. חיזוק הצוותים החינוכיים בכל המסגרות - תמיכה, משאבים, השקעה, הוקרה, חיבור, מיקוד, תוספות נדרשות..
2. חיזוק וקידום בית הספר היסודי בנביאים - תוספות כוח אדם, תמיכה בצוות הקיים, חיבור צוות והורים, מרחבי למידה, תוספת מורה יהדות מוכוון פרוייקטים חינוכיים/חברתיים/ קהילתיים ועוד
3. המשך ההשקעה בשלוחת יחד בניצנים, חיזוק הגיבוש הקהילתי הפנימי והחיבור לקהילה הגדולה וסיוע בהקמת מניין נוסף בשירות המשפחות והילדים של ניצנים וגני משואה.
4. חיזוק החיבור של משפחות חדשות בתחילת דרכן לקהילה.

מטבע הדברים עלו נושאים רבים נוספים וגם הנושאים שנבחרו מטופלים כולם אולם החלטנו במה להתמקד ולרכז משאבים לטובת הילדים.
חשוב לדעת שהעמותה ממשיכה לפעול בכלל הנושאים הנוספים בהתאם לתקציב ולתכנית העבודה השנתית שהוצגה באספה הכללית בדגש על מימוש תכנית הפעולה של התהליך האסטרטגי יחד 2025 שנמצא בשלבי סיכום אחרונים.

מצורפות תמונות עם פירוט הנושאים.
סליחה על הכתב...😘

מאחל בריאות ובשורות טובות לכולם
והנאה מהימים הסוערים שלפנינו

שלכם,
אלי עציץ - מנכ"ל העמותה
יעדי הנהלה

יעדי הנהלה2