Byachad Small

אנשים למען אנשים במעגל החיים

ועדת יחד ביחד מלווה יחידים ומשפחות ברגעים של שמחה ובתקופות של משבר ומחברת את מי שרוצה לתת עם מי שמוכן לקבל. קראו את רשימת הצוותים והתחומים שבהם הוועדה עוסקת.
אם אתם מחפשים הזדמנות להתנדב ולתרום למען הקהילה פנימה, וגם לאחרים מחוץ לקהילה, עם הרבה אהבה ואכפתיות ומתוך רצון להגביר את הערבות ההדדית — אתם מוזמנים להצטרף!

רוצים להתנדב? צריכים עזרה? 
בכל נושא ועניין פנו לטלי שלומי - יו"ר ועדת יחד ביחד 050-2414880, taly.shlomi@gmail.com