Kolotinv Small

תכנית שנתית של בית מדרש קולות

שמחים להודיע על פתיחת תכנית שנתית איכותית של בית מדרש 'קולות' - אצלנו ב'יחד מודיעין', בהנחיית שולי רוזנק-אייזקס.

הירשמו לבית המדרש בקישור

ניפגש בימי ראשון, פעם בשבועיים ללימוד בית מדרשי מעמיק בשאלות של דיבור ומחלוקת ושאלות הנוגעות לקיום היהודי בארץ ישראל. פרטים נוספים במודעה המצורפת ואצל רינת: rinat@yhd.org.il

kolotinv