כמעט הושלם פרויקט חלוקת השי לבוגרי ''יחד'' המשרתים בחובה ובשרות הלאומי
במסגרתו חולקו מארזי שי למאות בוגרים.
תודה רבה לנורית כהן חברת צוות בוגרים ועמיתים בועדת ''יחד ביחד'' על ארגון המיזם והובלתו. המיזם כבר הפך למסורת!
תודה לנוער ''יחד'' הנהדר
תודה לצוות הורים מתנדבים
תודה לכולכם על כיתות רגליים בשעות היום והלילה ברחובות העיר ומחוצה לה
על נתינה בחדווה ובחיוך רחב😀
מוקירים את עשייתכם ואוהבים
חג עצמאות שמח!


חלוקת שי 3

חלוקת שי 1

חלוקת שי 2