education
שבת  פרשת במדבר  - ב' סיוון תשע"ז  , 27.5.2017

גבאי תורן – רובי אמזלג
ליל שבת :

19:30   מנחה , קבלת שבת 

            ערבית 

שבת :

08:45  שחרית  ( סוף זמן קריאת שמע – 9:07 ) 

09:35  קריאה בתורה -  נעם אדלר -1 , ליאור בן יאיר - 2   , ג'וזף אליאסיאן - 3 , אוריאל פיינרמן - 4-5  ,
           מיכאל אורן -6-7 

10:35 דבר תורה - יוסי נמני
         תפילת קטנטנים -איילה דקל
         תפילת ילדים - עידו נמני

          מוסף
          אנעים זמירות – נועה בן יאיר

18:30 לימוד גמרא

19:00 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע

20:15 ערבית 

שבת שלום