education

שבת שקלים פרשת משפטים - כ"ט שבט תשע"ז  , 25.2.17

גבאי תורן – ינקי אילוביץ

ליל שבת:

 17:30  מנחה , קבלת שבת

            ערבית 

שבת:

08:45   שחרית  ( סוף זמן קריאת שמע – 9:03 ) 

09:35   קריאה בתורה - נעם אדלר

            מפטיר - פרשת שקלים - נעם אדלר

10:35   דבר תורה – כנרת הלוי 

            תפילת קטנטנים – אביטל שמעוני

            תפילת ילדים – יוסי נמני

            מוסף

            אנעים זמירות –  תומר פרסי 

 

16:30 לימוד גמרא

17:00 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע  

18:05 ערבית

 

ילדי פרשת בא : ניקה ומשה הראל, סימה ועמי רבין

רייצ'ל וחיים סטפנסקי,אתי וינקי אילוביץ , אפי וצביקה וייס

מזמינים את כולם לקידוש לכבוד יום הולדתם .

** השיעור השבועי בגמרא ביום שלישי בשעה 21:15 בבית המדרש בתיכון **