education

byachadהוועדה מלווה יחידים ומשפחות ברגעים של שמחה ובתקופות של משבר. הוועדה יוזמת ימי חסד ומחברת בין אלה שרוצים לתת עם אלה שמוכנים לקבל.

אם אתם מחפשים הזדמנות להתנדב ולתרום למען הקהילה פנימה, וגם לאחרים מחוץ לקהילה, עם הרבה אהבה ואכפתיות ומתוך רצון להגביר את הערבות ההדדית — אתם מוזמנים להצטרף!

יו"ר צוותים בוועדה:
לידות - כנרת הלוי, יסמין ז'ולטי
הפוך קטן - אימהות בחופשת לידה - ליקול טמסוט
צדקה - כל שישי - שירה פסנטין
מצבים מיוחדים - מריאן אהרון, שמרית שולב
לתת ביחד - מצרכים פעם בחודש - אלון חבשוש
חיילים בודדים - קרן הרוש
ספר לשבת - הילה מאירי
אֶבל - אביטל אילת

מעוניינים?
פנו ל:
רינת קרויזר 08-9266961 שלוחה 3