Yachad In Numbers Thumbnail

מי אנחנו במספרים

רגע לפני שסוגרים שנה (ואיזו שנה זו הייתה...) בואו לראות מי אנחנו ומה עשינו.
תודה ללבנה שיפמן על הגרפיקה ותודה לכל אחת ואחד מכם - חברי קהילה, מתנדבים, בוגרים, עמיתים, אנשי צוות והנהלה. יחד נמשיך לעשות טוב גם ב-2021!

סיכום2020-סופי2

סיכום2020-סופי2סיכום2020-סופי2סיכום2020-סופי2סיכום2020-סופי2סיכום2020 06 1280x1280